Junior schilderijenrestaurator en stagiaire


Het atelier streeft ernaar om -indien er voldoende en geschikt werk voorhanden is- ervaring en kennis aan jonge zelfstandige restauratoren over te dragen. De junioren en stagiaires worden goed begeleid waardoor er uitwisseling van de nieuwste ontwikkelingen op het vakgebied en het delen van expertise plaatsvinden.