Over ons


Caroline van der Elst

Senior schilderijenrestaurator/Directeur Caroline is opgeleid als schilderijenrestaurator aan de SRAL (thans Masters opleiding en postinitieel traject aan de UVA) te Maastricht waar zij haar 5-jarige postacademische diploma in de restauratie van schilderijen en gepolychromeerd beeldhouwwerk ontving. Daarvoor studeerde zij Kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en heeft zij een 4-jarige eerste graads lerarenopleiding schilderen, tekenen en kunstgeschiedenis te Amsterdam afgerond. Na haar opleidingen werkte zij onder meer voor het Mauritshuis, Het Kröller-Müller Museum, Het Stedelijk Museum Amsterdam en Rijksmuseum Twente. Caroline publiceert regelmatig over materialen en technieken. Zij heeft een reputatie opgebouwd vanwege haar sensitieve en kritische houding ten aanzien van restauratie, onderzoek en conservering gebaseerd op vijf en twintig jaar kennis en praktijk. Het atelier stelt zich tot doel om met minimale interventie de eenheid en integriteit van elk schilderij te restaureren.

Junior schilderijenrestaurator en stagiaire

Het atelier streeft ernaar om -indien er voldoende en geschikt werk voorhanden is- ervaring en kennis aan jonge zelfstandige restauratoren over te dragen. De junioren en stagiaires worden goed begeleid waardoor er uitwisseling van de nieuwste ontwikkelingen op het vakgebied en het delen van expertise plaatsvinden.