Pigment- en bindmiddelanalyse


Verfdwarsdoorsneden en kleine monsters voor pigment- en bindmiddelanalyse kunnen in het atelier worden genomen en bestudeerd. De vergaarde informatie kan eveneens helpen om problemen bij het dateren of toeschrijven op te lossen. Specifieke bindmiddelanalyses van het materiaal worden uitbesteed aan externe laboratoria.