Onderzoek

Naast de in het atelier geboden digitale fotografie, ultraviolet onderzoek en het nemen en bestuderen van verfdwarsdoorsneden, worden alle andere technische analyses in opdracht gegeven aan externe specialisten. Bindmiddel- en pigment analyses kunnen helpen de materialen vast te stellen die door een kunstenaar zijn gebruikt om zo meer zekerheid te verkrijgen omtrent de schildertechniek.

Ultravioletfluorescentie-fotografie

Ultraviolet fluorescentie fotografie wordt gebruikt om informatie te registreren over het bindmiddel, de pigmenten en de vernissen naast de registratie van retouches en overschilderingen.

Pigment- en bindmiddelanalyse

Verfdwarsdoorsneden en kleine monsters voor pigment- en bindmiddelanalyse kunnen in het atelier worden genomen en bestudeerd. De vergaarde informatie kan eveneens helpen om problemen bij het dateren of toeschrijven op te lossen. Specifieke bindmiddelanalyses van het materiaal worden uitbesteed aan externe laboratoria.

Infraroodreflectografie

Infraroodreflectografie geeft informatie over de voorbereidende ondertekening. Het bestuderen van de ondertekening kan informatie geven over de techniek van de kunstenaar en kan helpen bij het toeschrijven van een schilderij.

Röntgenonderzoek

Röntgenfoto's kunnen helpen om de ontstaansgeschiedenis van een schilderij te onthullen en om verliezen van origineel materiaal aan te tonen.

Dendrochronologie

Met dendrochronologie kan het hout van een paneel gedateerd worden aan de hand van het patroon van de jaarringen van de boom waaruit de plank van het paneel werd gezaagd.

Digitale macrofotografie

Foto-macrografie wordt gebruikt om informatie over de materialen en de techniek van de schilder te registreren en om inscripties te documenteren.

Overige diensten

  • Opstellen van conditierapporten en behandelingsvoorstellen
  • Advies over klimaatscontrole
  • Behandelplannen voor gehele collecties
  • Onafhankelijk  authenticiteitonderzoek en toeschrijving worden in opdracht gegeven aan externen
  • Advies over verzekering, verzenden, inlijsten en ophangen